เจลบำรุงรอบดวงตาที่มีส่วนผสมจากสารสกัดดอกอัญชัญ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
ฐิติพรรณ ฉิมสุข (100)
คณะวิทยาศาสตร์