น้ำพริกปลาเขื่อน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ