กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมถั่งเช่าสีทองที่หมักในน้ำตาลตาลทรายและหางนมผสมน้ำผลไม้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
นักรบ นาคประสม (60)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร