สมุนไพรต้านการอักเสบในตำรับยาแผนโบราณเบญจโลกวิเชียร และกรรมวิธีการผลิตสิ่งนั้น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
ดวงพร อมรเลิศพิศาล (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ