ซุปสกัดจากปลาทะเลและกรรมวิธีการผลิตสิ่งนั้น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
ธีระพล เสนพันธุ์ (30)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร