สูตรอาหารเลี้ยงปลานิลเชิงอินทรีย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ บริษัท ดวงดีนิรันดร จำกัด
-
อนุสิทธิบัตร
นิสรา กิจเจริญ (20)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ