กระบวนการพัฒนาตะกอนไบโอฟลอคแบบแห้ง

-
อนุสิทธิบัตร
นิสรา กิจเจริญ (50)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ