กระบวนการสกัดอัญชันและการผลิตสิ่งนั้น

-
อนุสิทธิบัตร
ฐิติพรรณ ฉิมสุข (100)
คณะวิทยาศาสตร์