โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Pregnancy Associated Glycoprotein

-
สิทธิบัตร
วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (100)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี