ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันเส้นผมร่วงจากธรรมชาติที่มีส่วนผสมของขมิ้นชันที่ผ่านกระบวนการพลาสมา

-
อนุสิทธิบัตร
ดลฤดี สงวนเสริมศรี (10)