ไมโครเอนแคปซูเลทสารสกัดกระชายดำ และการผลิตสิ่งนั้น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
อนุสิทธิบัตร
นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ (100)
คณะผลิตกรรมการเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร / งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา