กระบวนการเร่งรากต้นกล้าข้าวโพดโดยใช้ความเข้มแสง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
-
สิทธิบัตร
โชติพงศ์ กาญจนประโชติ (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร