เครื่องอบแห้งลมร้อนแบบถาดหลุมระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ 2 ขั้นตอน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
-
อนุสิทธิบัตร
ฤทธิชัย อัศวราชันย์ (100)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร