เพลง นพศหรี ศรีเวียงโกศัย ไหว้สาบูรพาจารย์ สาธุการ แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17/06/2563
ลิขสิทธิ์
ณัฐพร จันทร์ฉาย (100)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ