บึกสยาม ปลาหนังเศรษฐกิจชนิดใหม่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ (วช.) ขอมอบประกาศนียบัตรนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณเเก่ผลงาน เรื่อง "บึกสยาม ปลาหนังเศรษฐกิจชนิดใหม่" จาก มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ซึ่งได้รับ รางวัลระดับดีเด่น ในการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง การวิจัยเชิงบูรณาการสู่การประดิษฐ์เเละนวัตกรรม ประจำปี 2555 (ภาคเหนือ)
20/07/2555
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน (100)
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ