ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ถ่ายทอดสด - โครงการ ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น "ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม"
121ครั้ง 24 เม.ย. 62,00:00น.
ถ่ายทอดสด พิธีส่งมอบงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
197ครั้ง 01 เม.ย. 62,00:00น.
ถ่ายทอดสด การบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุค Disruption
253ครั้ง 08 มี.ค. 62,00:00น.
เทปถ่ายทอดสด - การแสดงภาคบันเทิง งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี วันที่ 15ธค.2561 พบกับศิลปิน มนต์แคน แก่นคูณ
708ครั้ง 21 ธ.ค. 61,00:00น.
เทปถ่ายทอดสด - การแสดงภาคบันเทิง พบกับ บิว กัลยาณี ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี วันที่ 16 ธ.ค.2561
564ครั้ง 21 ธ.ค. 61,00:00น.
ถ่ายทอดสด - งานแม่โจ้คืนถิ่น ปี 2561 วันที่ 9 ธ.ค.2561
474ครั้ง 18 ธ.ค. 61,00:00น.
ถ่ายทอดสด - การแสดงภาคบันเทิง พบกับ ยิตย์ เทอดไทย งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี วันที่ 14ธ.ค.2561
278ครั้ง 18 ธ.ค. 61,00:00น.
ถ่ายทอดสด-การแสดงภาคบันเทิง งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี วันที่ 8 ธ.ค.2561
307ครั้ง 10 ธ.ค. 61,00:00น.
ถ่ายทอดสด - งานแม่โจ้คืนถิ่น วันที่ 9 ธ.ค.2561
300ครั้ง 10 ธ.ค. 61,00:00น.
ถ่ายทอดสด-การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 11 ธ.ค.61
195ครั้ง 10 ธ.ค. 61,00:00น.
เทปถ่ายทอดสด-พิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561
287ครั้ง 04 ธ.ค. 61,00:00น.