ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ ร่วมมือ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ อบรมองค์ความรู้กัญชง-กัญชาแม่โจ้ reskill/upskill ให้ศิษย์เก่าที่สนใจ
71ครั้ง 01 มี.ค. 64,00:00น.
คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
48ครั้ง 01 มี.ค. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ ต้อนรับ ผู้ร่วมโครงการ พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNs
60ครั้ง 01 มี.ค. 64,00:00น.
ทีม "พรีไอออนิค-ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ" ม.แม่โจ้ คว้ารองอันดับ 2 ของประเทศ "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้ง 8"
102ครั้ง 01 มี.ค. 64,00:00น.
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้ ร่วมทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล
24ครั้ง 26 ก.พ. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันมาฆบูชา
157ครั้ง 25 ก.พ. 64,00:00น.
CPF มอบเงินสนับสนุนเขียนแบบอาคารคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.แม่โจ้
78ครั้ง 25 ก.พ. 64,00:00น.
แม่โจ้ต่อยอด "กัญชง" (Hemp) ดึงภาคเอกชน- เครือข่ายศิษย์เก่า วิจัยการเลี้ยงผึ้งในแปลงกัญชงบนฟาร์มอำเภอพร้าว
476ครั้ง 25 ก.พ. 64,00:00น.
วิทยาลัยนานาชาติ ม.แม่โจ้ ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการเพาะขยายพันธ์ พืชกัญชาและกัญชง กับ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด
118ครั้ง 24 ก.พ. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ สร้างโอกาส-สร้างอนาคต ให้กับนักศึกษา จัดมอบทุน ประจำปีการศึกษา 63 เกือบ 10 ล้านบาท
115ครั้ง 23 ก.พ. 64,00:00น.
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบการศึกษา : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง
104ครั้ง 22 ก.พ. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ เตรียมแผนพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้
125ครั้ง 22 ก.พ. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ปลูก "ต้นเพิ่มพูน" ต้นไม้ปฐมฤกษ์อุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
225ครั้ง 21 ก.พ. 64,00:00น.
โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
50ครั้ง 20 ก.พ. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดงาน "ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)" ต่อยอดงานวิจัยการใช้ชิ้นส่วนกัญชา อย่างเหมาะสมและปลอดภัย พร้อมสาธิตการปรุงเมนูอาหารรสเด็ดกว่า 40ร้านดัง
322ครั้ง 20 ก.พ. 64,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมบรรยายเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกร จังหวัดชุมพร
26ครั้ง 18 ก.พ. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ เตรียมคลอด หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สร้างพยาบาลที่รอบรู้พร้อมบริการมวลชน
276ครั้ง 18 ก.พ. 64,00:00น.
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงให้บุคลากร ประจำปี 2564
117ครั้ง 18 ก.พ. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ ลงนาม ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกัญชาและใบกัญชง กับ บริษัท สยามเฮมพ์ จำกัด
455ครั้ง 16 ก.พ. 64,00:00น.
คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ จับมือศิษย์เก่า เปิดร้านกาแฟ Tree & Co
231ครั้ง 16 ก.พ. 64,00:00น.
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้-ชุมพร ประชุมออนไลน์ร่วม รมว.กระทรวง อว. ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
61ครั้ง 15 ก.พ. 64,00:00น.
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ให้สัมภาษณ์ นวัตกรรมแม่โจ้ต้านภัยโควิด-19 และ นวัตกรรมสนับสนุนการป้องกันหมอกควันไฟป่า ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ฯ NBT เชียงใหม่
120ครั้ง 15 ก.พ. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมแถลงข่าวนวัตกรรมแม่โจ้ต้านภัยโควิด-19 และ นวัตกรรมสนับสนุนการป้องกันหมอกควันไฟป่า
157ครั้ง 09 ก.พ. 64,00:00น.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน Gifted Math-Science
132ครั้ง 09 ก.พ. 64,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล
78ครั้ง 09 ก.พ. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 (ระบบออนไลน์)
250ครั้ง 05 ก.พ. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัดต้านไวรัส ให้"นักรบชุดขาว" สู้ภัยโควิด-19 ที่จ.สมุทรสาคร
144ครั้ง 05 ก.พ. 64,00:00น.
สำนักวิจัยฯ ม.แม่โจ้ จัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสนอขอทุนจาก สวก.
192ครั้ง 03 ก.พ. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศ ตำแหน่งงาน 1,200 อัตรา คก.มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ติวเข้ม เตรียมพร้อม ผู้ผ่านคัดเลือกก่อนกระจายตัวปฏิบัติงานในพื้นที่ 12 จังหวัด 60 ตำบล
1913ครั้ง 01 ก.พ. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ในเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔
144ครั้ง 29 ม.ค. 64,00:00น.
123456