ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชาชน
7ครั้ง 26 ก.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
14ครั้ง 26 ก.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมมือกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เปิดร้าน U Store
4ครั้ง 25 ก.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยเด่น พร้อมเปิดตัวพืชสายพันธุ์ใหม่ เตรียมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ “Maejo Licensing and Pitching Day 2020”
91ครั้ง 25 ก.ย. 63,00:00น.
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ จัด KM เขียนบทความข่าว-เทคนิคการถ่ายภาพ เสริมทักษะทีมงานเครือข่ายสื่อสารองค์กรให้เข้มแข็ง
29ครั้ง 25 ก.ย. 63,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ทำร้าน U Store เสริมสร้างประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
127ครั้ง 24 ก.ย. 63,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบรรยายพิเศษ งานเสวนา “เลี้ยงโคดี มีตังค์ใช้ ต้องโคไทยแบรงกัส”
33ครั้ง 24 ก.ย. 63,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร
101ครั้ง 23 ก.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2020 รณรงค์วันปลอดรถสากล ร่วมขับเคลื่อน Green University
197ครั้ง 22 ก.ย. 63,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดหาพื้นที่ของสถานที่วิจัยและฝึกอบรมแม่โจ้ - พะเยา
92ครั้ง 22 ก.ย. 63,00:00น.
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยศึกษาดูงาน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
93ครั้ง 22 ก.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เกษียณเกษมสันต์...แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย”
503ครั้ง 18 ก.ย. 63,00:00น.
กาดคาวบอยแม่โจ้ การ์ดไม่ตก ตรวจเข้มมาตรการป้องกัน Covid-19
153ครั้ง 17 ก.ย. 63,00:00น.
สนม. ม.แม่โจ้ จัดซ้อมแผนอัคคีภัย สร้างความเข้าใจ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากร
138ครั้ง 15 ก.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ - ธ.กรุงไทย เปิดตัว MJU Mobile App พร้อมแจกของรางวัลมากมาย
169ครั้ง 15 ก.ย. 63,00:00น.
ม. แม่โจ้จับมือ 3 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายร่วมพัฒนา Smart Farming ทำเกษตรสมัยใหม่ สร้างภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
234ครั้ง 15 ก.ย. 63,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูนักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563
109ครั้ง 14 ก.ย. 63,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สุขภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง: กินอยู่อย่างไรไม่ให้กระทบต่อสุขภาพ”
80ครั้ง 14 ก.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU ECOLIFE รณรงค์ลดพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) มุ่งสู่ Green University
154ครั้ง 14 ก.ย. 63,00:00น.
พิธีมอบ โค - กระบือ ให้แก่เกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2563
100ครั้ง 11 ก.ย. 63,00:00น.
วิทยาลัยนานาชาติ ม.แม่โจ้ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ-ฝึกวิชาชีพ-พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
274ครั้ง 09 ก.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้คว้ารางวัลระดับชาติและนานาชาติ
147ครั้ง 09 ก.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ ทำพิธีลงนามกับ บ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนา การปลูก สกัด และผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
238ครั้ง 09 ก.ย. 63,00:00น.
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1
150ครั้ง 08 ก.ย. 63,00:00น.
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2563
194ครั้ง 03 ก.ย. 63,00:00น.
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมประชุมหารือกับ รมว.กระทรวงอุดมศึกษาฯ ขานรับนโยบายกระทรวง
269ครั้ง 31 ส.ค. 63,00:00น.
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.แม่โจ้ ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
316ครั้ง 28 ส.ค. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
236ครั้ง 28 ส.ค. 63,00:00น.
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ จัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อวีดิโอดิจิทัลคอนเท้นท์ เพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล สำหรับบุคลากร ธกส. 8 จังหวัด ภาคเหนือ
193ครั้ง 27 ส.ค. 63,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
269ครั้ง 27 ส.ค. 63,00:00น.
12345