ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ และเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมหารือจัดทำแผนพัฒนาเมืองแม่โจ้
118ครั้ง 27 ก.ค. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมแถลง สมุนไพรกระชายขาว อาหารเป็นยาช่วยเสริมภูมิต้านโควิด-19
353ครั้ง 27 ก.ค. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดถวายเทียนพรรษา ทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2564
185ครั้ง 23 ก.ค. 64,00:00น.
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ม.แม่โจ้ แพร่ฯ ประจำปีการศึกษา 2564
125ครั้ง 21 ก.ค. 64,00:00น.
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ มหาวิทยาลัยพายัพ
164ครั้ง 21 ก.ค. 64,00:00น.
พิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและวิจัยพัฒนาแนวใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
132ครั้ง 21 ก.ค. 64,00:00น.
นศ.วิศวะฯ แม่โจ้ คว้า 2 รางวัล งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทศอินโดนีเซีย
403ครั้ง 19 ก.ค. 64,00:00น.
บุคลากร ม.แม่โจ้ พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19 เข้าฉีดวัคซีน (AstraZeneca) โควต้า กระทรวง อว.
222ครั้ง 17 ก.ค. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ มอบผลิตภัณฑ์กระชายขาว ให้ รพ.นครพิงค์ ช่วยเสริมสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19
675ครั้ง 16 ก.ค. 64,00:00น.
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3”
135ครั้ง 14 ก.ค. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ ฉีดวัคซีน(AstraZeneca) ให้บุคลากรวันแรก 474 ราย ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19
309ครั้ง 13 ก.ค. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ วางศิลาฤกษ์ ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม นำร่องพัฒนายุทธศาสตร์แม่โจ้ 100 ปี
789ครั้ง 09 ก.ค. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดสัมมนาวิพากย์ SAR เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี’63
219ครั้ง 05 ก.ค. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ MOU บมจ.ซันสวีท ทำฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร พร้อมส่งมอบ หลักสูตร “นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร”
239ครั้ง 02 ก.ค. 64,00:00น.
ทีมนักวิจัยแม่โจ้ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ผนึกกำลังสร้าง “นวัตกร” โครงการเชียงใหม่โมเดล
290ครั้ง 02 ก.ค. 64,00:00น.
หารือการพัฒนาค่ายกีฬาสำหรับเยาวชน
138ครั้ง 02 ก.ค. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ - ชุมพร ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในโครงการ “บวร On Tour”
111ครั้ง 29 มิ.ย. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ จับมือ บ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จก. (มหาชน) สนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงาน “ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม”
725ครั้ง 28 มิ.ย. 64,00:00น.
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ จัดโครงการ Production based เพื่อเสริมสร้างทักษะการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนสู่สายงานด้านการสื่อสารดิจิทัล
218ครั้ง 25 มิ.ย. 64,00:00น.
คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า 2 คณะใหม่ พยาบาลฯ-สัตวแพทย์ฯ ม.แม่โจ้
319ครั้ง 24 มิ.ย. 64,00:00น.
สนง.เกษตร จ.เพชรบูรณ์ ดูงานกัญชา-กัญชง ม.แม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกทดแทนยาสูบ
170ครั้ง 24 มิ.ย. 64,00:00น.
คณะวิทยาศาสตร์ ม.โจ้ ร่วมรับฟังการชี้แจงข้อบังคับและวิธีการสรรหาและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
185ครั้ง 22 มิ.ย. 64,00:00น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดการประชุมหารือ ประเด็น "การจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การบริหารจัดการบนพื้นที่ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง"
179ครั้ง 22 มิ.ย. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมกับรัฐวิสาหกิจและเอกชน วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร-สายพันธุ์กัญชง ช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม
475ครั้ง 21 มิ.ย. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ MOU สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ
238ครั้ง 21 มิ.ย. 64,00:00น.
ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
126ครั้ง 18 มิ.ย. 64,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จัดบรรยายให้ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) ให้แก่นักเรียน กศน.อำเภอละแม
120ครั้ง 18 มิ.ย. 64,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมประชุมออนไลน์ การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน อววน. สู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด
96ครั้ง 18 มิ.ย. 64,00:00น.
CPP มอบทุนการศึกษาให้ นศ. ม.แม่โจ้
160ครั้ง 17 มิ.ย. 64,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาในเทศบาลเมืองแม่โจ้
168ครั้ง 16 มิ.ย. 64,00:00น.
123456