ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
54ครั้ง 22 เม.ย. 62,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
111ครั้ง 21 เม.ย. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมจัดโครงการ ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น
70ครั้ง 20 เม.ย. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดโครงการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM. 2.5
151ครั้ง 19 เม.ย. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระสิงห์วรมหาวิหาร
247ครั้ง 09 เม.ย. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดโครงการยกระดับระบบการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยตามแนวทางศาสตร์พระราชา
152ครั้ง 09 เม.ย. 62,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2562
2279ครั้ง 09 เม.ย. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพุทธมนต์ ณ พระสิงห์วรมหาวิหาร
221ครั้ง 08 เม.ย. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้เข้าร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่
245ครั้ง 06 เม.ย. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์
179ครั้ง 06 เม.ย. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรแถลงแนวทางและนโยบายการบริหาร
56ครั้ง 05 เม.ย. 62,00:00น.
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วีระพล ทองมา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
241ครั้ง 04 เม.ย. 62,00:00น.
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดีรักษาการแทนอธิการบดี และสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย
173ครั้ง 03 เม.ย. 62,00:00น.
อบรมให้ความรู้กับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
118ครั้ง 02 เม.ย. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 University Sports Tournament of Chiangmai (USTCM)
179ครั้ง 01 เม.ย. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
113ครั้ง 01 เม.ย. 62,00:00น.
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Run @MJU 2019
272ครั้ง 01 เม.ย. 62,00:00น.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้
256ครั้ง 29 มี.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
362ครั้ง 27 มี.ค. 62,00:00น.
Science Summer Camp 2019
326ครั้ง 25 มี.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนางาซากิ
533ครั้ง 21 มี.ค. 62,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MOU สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
249ครั้ง 19 มี.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
437ครั้ง 15 มี.ค. 62,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์ฯ ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการในงานมูลนิธิชัยพัฒนา
357ครั้ง 11 มี.ค. 62,00:00น.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ เข้าทำการตรวจสอบรายการการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
464ครั้ง 08 มี.ค. 62,00:00น.
อสค.มอบทุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสัตวศาสตร์ฯ
251ครั้ง 08 มี.ค. 62,00:00น.
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดโครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft Skills
280ครั้ง 08 มี.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 University Sports Tourament of Chiangmai (USTCM)
244ครั้ง 08 มี.ค. 62,00:00น.
คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป (ครั้งที่ 1)
251ครั้ง 07 มี.ค. 62,00:00น.
นักศึกษา ม.แม่โจ้ ได้รับรางวัลการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ในโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand : R2M)2019” ระดับประเทศ
419ครั้ง 04 มี.ค. 62,00:00น.
1234