ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่
ถึง
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ สนับสนุนทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอำเภอพร้าว
13 ครั้ง 21 ตุลาคม 2564
Maejo University ร่วมกับ Universitas PGRI Adi Buana Suana Surabaya (Indonesia) ร่วมปิดโครงการ International Credit Transfer (ICT)
87 ครั้ง 16 ตุลาคม 2564
กองพลทหารราบที่ 7 เยือน ม.แม่โจ้ เตรียมแนวทางทำงาน คก.เก็บรักษาพันธุกรรมพืชฯ ตามพระราชดำริ
150 ครั้ง 15 ตุลาคม 2564
แสดงความยินดี อธิการบดี ม.แม่โจ้ รับรางวัล UPLB Presidential Award ประเทศฟิลิปปินส์
144 ครั้ง 14 ตุลาคม 2564
อาจารย์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รากไทย” จาก สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
125 ครั้ง 14 ตุลาคม 2564
ม.แม่โจ้ วางพวงมาลาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9
180 ครั้ง 13 ตุลาคม 2564
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมยินดี อธิการบดีรับรางวัล UPLB Presidential Award.. Best of The Best รางวัลศิษย์เก่า UPLB ประเทศฟิลิปปินส์
170 ครั้ง 10 ตุลาคม 2564
ม.แม่โจ้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
212 ครั้ง 07 ตุลาคม 2564
ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะ นศ. จาก Feng Chia University เข้าศึกษาดูงานด้านการประมง
205 ครั้ง 06 ตุลาคม 2564
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ จัด Work Shop ระบบการถ่ายทอดและการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ สร้างทีมสื่อสารองค์กรให้เข้มแข็งในยุค Covid -19
244 ครั้ง 01 ตุลาคม 2564
กาดเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร
262 ครั้ง 30 กันยายน 2564
ทีมวารสารผลิตกรรมการเกษตร ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564
219 ครั้ง 30 กันยายน 2564
“ของมันหมด ขอหน่อยละกัน”, “คุณธรรมฉันไม่ได้ทำ” รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิป ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ม.แม่โจ้
366 ครั้ง 29 กันยายน 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ ส่ง 3 ทีม ผู้ชนะประกวด R2M ครั้งที่ 9 เป็นตัวแทนประกวดต่อในระดับภาค
36 ครั้ง 29 กันยายน 2564
ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
453 ครั้ง 28 กันยายน 2564
ม.แม่โจ้ MOU ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์แม่โจ้
213 ครั้ง 28 กันยายน 2564
ม.แม่โจ้-สมาคมศิษย์เก่าฯ สานความร่วมมือ คก.ธนาคารอาหารเป็นยา พัฒนาต่อยอดเครือข่ายชุมชน
364 ครั้ง 24 กันยายน 2564
ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2021 รณรงค์วันปลอดรถสากล ร่วมขับเคลื่อน Green University
598 ครั้ง 23 กันยายน 2564
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมยินดีกับ 4 คณบดีที่ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
512 ครั้ง 22 กันยายน 2564
นศ.สถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลชมเชย Thesis of the year award 2021
495 ครั้ง 21 กันยายน 2564
ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 “ภาคภูมิเพราะพากเพียร สู่วันเกษียณเกษมสันต์”
680 ครั้ง 21 กันยายน 2564
3 บุคคลคุณภาพ ม.แม่โจ้ รับรางวัลจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
964 ครั้ง 20 กันยายน 2564
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ผนึกกำลัง ม.แม่โจ้ ส่งมอบสารซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้ศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศ
411 ครั้ง 20 กันยายน 2564
3 คณะ ม.แม่โจ้ ปั้น นศ.เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ up2021 แม่โจ้ เฟ้นหาทีมเข้าชิงชัย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2021 ระดับประเทศ
527 ครั้ง 20 กันยายน 2564
ม.แม่โจ้ ส่งมอบขวด PET 620 กก. ไปยังโครงการแยกขวดช่วยหมอ
43 ครั้ง 19 กันยายน 2564
อธิการบดี ม.แม่โจ้ ปาฐกถาพิเศษ (ผ่านระบบทางไกล) การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมและเทคโนโลยี่ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
564 ครั้ง 17 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
481 ครั้ง 16 กันยายน 2564
ม.แม่โจ้ รับมอบโล่เกียรติคุณเนื่องในงานวัน “มหิดล ปี 2564”
509 ครั้ง 16 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด MOU กับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
505 ครั้ง 15 กันยายน 2564
ศิษย์เก่าแม่โจ้ - ภาคเอกชน มอบทุนการศึกษา ให้ ม.แม่โจ้
562 ครั้ง 14 กันยายน 2564
1234