ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่
ถึง
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
125 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2566
ม.แม่โจ้จับมือเอเอฟเอส ประเทศไทย ร่วมพัฒนาพลเมืองโลกสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
122 ครั้ง 24 พฤษภาคม 2566
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทําไวน์และสุนทรียของการดื่มไวน์
110 ครั้ง 24 พฤษภาคม 2566
เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
117 ครั้ง 23 พฤษภาคม 2566
อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร คณะศิลปศาสตร์
262 ครั้ง 22 พฤษภาคม 2566
ม.แม่โจ้ โชว์ผลงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่ มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 พัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ
109 ครั้ง 21 พฤษภาคม 2566
ซีพี ออลล์ หารือ สร้างอาชีพให้นักศึกษาฝึกงาน ม.แม่โจ้
266 ครั้ง 19 พฤษภาคม 2566
ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา และเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
548 ครั้ง 19 พฤษภาคม 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
240 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2566
ม.แม่โจ้ จับมือ บริษัท ธนา บลอซซั่ม จำกัด ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เตรียมถ่ายทอดองค์ความรู้ยกระดับการจัดการด้านการเกษตร
392 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการฐานทรัพยากร อพ.สธ. ครั้งที่ 1/66
164 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2566
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร_สำหรับผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
233 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2566
งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2566
125 ครั้ง 17 พฤษภาคม 2566
ม.แม่โจ้ ร่วมหารือกับ ผู้ประเมิน AUN-QA ASEAN เตรียมพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
309 ครั้ง 12 พฤษภาคม 2566
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และอุทยาน เยือน Jinwen University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
165 ครั้ง 11 พฤษภาคม 2566
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และอุทยาน เข้าคารวะรองประธานสภานิติบัญญัติ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจาก National Taiwan University
184 ครั้ง 10 พฤษภาคม 2566
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ : 3D printing for kids (โปรแกรม Tinkercad) ให้กับน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 10-15 ปี
154 ครั้ง 10 พฤษภาคม 2566
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และอุทยาน เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ Vanung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
146 ครั้ง 10 พฤษภาคม 2566
ม.แม่โจ้ กวาด 14 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง คว้ารองอันดับ 2 งานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38
122 ครั้ง 08 พฤษภาคม 2566
ม.แม่โจ้ จัดสัมมนาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT - QMS Guidelines ร่วมขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้ตรงเป้า
272 ครั้ง 08 พฤษภาคม 2566
ม.แม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ นักบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม.รุ่น1) ร่วมบริหารจัดการสำนักงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
456 ครั้ง 03 พฤษภาคม 2566
นักศึกษา ม.แม่โจ้ ระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร เข้าศึกษาดูงานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรชุมชนท้องถิ่น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
247 ครั้ง 03 พฤษภาคม 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการดูแลสุขภาพวิถีใหม่ในชุมชน
289 ครั้ง 03 พฤษภาคม 2566
ชาวแม่โจ้ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2566 สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง
616 ครั้ง 21 เมษายน 2566
"เผด็จศึก"ป้องกันแชมป์ IBF สำเร็จ “ศึกกำปั้นสะท้านโลก” ฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลตอบรับดี ผู้ชมเนืองแน่น กระตุ้นเศรษฐกิจ ร่วมส่งเสริมวงการมวยสู่สากล
335 ครั้ง 21 เมษายน 2566
WEE Talk ครั้งที่ 3/2023 : อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะบุคลากร ประจำปี 2566
1062 ครั้ง 10 เมษายน 2566
มอบสิ่งของและส่งกำลังใจให้แก่จิตอาสาดับไฟป่า
744 ครั้ง 10 เมษายน 2566
ม.แม่โจ้ จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2566
921 ครั้ง 08 เมษายน 2566
พิธีบวงสรวงย้ายต้นตะเคียนคู่ อายุมากกว่า 100 ปี
762 ครั้ง 07 เมษายน 2566
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดอบรม "หมอต้นไม้ในงานภูมิทัศน์"
558 ครั้ง 04 เมษายน 2566
123456