ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่
ถึง
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการแสดงและประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
109 ครั้ง 12 มิถุนายน 2567
นักกีฬา ม.แม่โจ้ เก็บ 16 เหรียญ “อ่างแก้วเกมส์” กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
128 ครั้ง 11 มิถุนายน 2567
พิธีเปิด “ฐานเรียนรู้การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน (Universal Design Center : UCD)”และ กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับทุกคน”
133 ครั้ง 11 มิถุนายน 2567
ผู้บริหาร Indian Institute of Technology (IIT) Gandhinagar ประเทศอินเดีย พร้อมคณะ เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
126 ครั้ง 10 มิถุนายน 2567
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับกลุ่ม Greenpeace จากหลายประเทศในโอกาสที่ มาดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -28 มิถุนายน 2567
62 ครั้ง 10 มิถุนายน 2567
ยินดียิ่งนัก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี มาเยือน
78 ครั้ง 07 มิถุนายน 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ ระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตรและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
67 ครั้ง 07 มิถุนายน 2567
ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
180 ครั้ง 07 มิถุนายน 2567
MJU Report | วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2567
151 ครั้ง 07 มิถุนายน 2567
ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ พร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
185 ครั้ง 07 มิถุนายน 2567
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM)โดยมีนายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร
46 ครั้ง 06 มิถุนายน 2567
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ มช. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ MST41 เปิดเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์
49 ครั้ง 06 มิถุนายน 2567
วันสิ่งแวดล้อมโลก big cleaning ภายในหน่วยงาน ณ คลินิกรักษาสัตว์
45 ครั้ง 05 มิถุนายน 2567
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก "Big Cleaning Day" ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะผลิตกรรมการเกษตร
47 ครั้ง 05 มิถุนายน 2567
ผศ.พาวิน มะโนชัย กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ร่วมโครงการอบรมเสวนา โครงการ MAGLEAD # 3 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Well-being @ Chumphon
45 ครั้ง 05 มิถุนายน 2567
ชาวแม่โจ้รักษ์โลก จัด Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567
325 ครั้ง 05 มิถุนายน 2567
คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
216 ครั้ง 04 มิถุนายน 2567
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชบูชาเสาอินทขีล ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2567
50 ครั้ง 04 มิถุนายน 2567
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร นำโดย ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานอุทยานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "RPS Knowledge sharing 2024" ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)
26 ครั้ง 01 มิถุนายน 2567
ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" .
247 ครั้ง 31 พฤษภาคม 2567
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท C.P. Seeds (Vietnam) Co.,Ltd.
264 ครั้ง 30 พฤษภาคม 2567
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
860 ครั้ง 30 พฤษภาคม 2567
กิจกรรม ฝึกอบรมเรื่อง“การแปรรูปเวชสำอางจากสมุนไพรพื้นบ้าน”ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าในยุควิถีชีวิตใหม่
162 ครั้ง 28 พฤษภาคม 2567
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าในยุควิถีชีวิตใหม่ โดยมีนางชัชฎาภรณ์ ชมสูง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีงาม
142 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2567
คณะสัตวแพทย์ฯ ม.แม่โจ้ ต้อนรับ ผู้บริหาร ร.ร.สันทรายวิทยาคม สร้างความร่วมมือทางการ
273 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2567
ม.แม่โจ้ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
193 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2567
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีมอบ “เข็มปขมท. ทองคำ และเกียรติบัตร” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566
87 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2567
ม.แม่โจ้ ร่วมกิจกรรม Chiang Mai Pride 2024 ซึ่งเชียงใหม่จัดเป็นที่แรกของประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างความตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ
208 ครั้ง 26 พฤษภาคม 2567
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และเกษตรสุขภาวะองค์รวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
323 ครั้ง 24 พฤษภาคม 2567
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยโจ้ และสวนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย
214 ครั้ง 24 พฤษภาคม 2567
123456