ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการฝึกอบรมการทำฟาร์มประมงอัจฉริยะ
47ครั้ง 14 ก.ค. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัว University Application
26ครั้ง 14 ก.ค. 63,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรลงนามความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสมุนไพร
171ครั้ง 03 ก.ค. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
393ครั้ง 02 ก.ค. 63,00:00น.
สนม. ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
232ครั้ง 02 ก.ค. 63,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรม "การผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพร"
96ครั้ง 02 ก.ค. 63,00:00น.
พิธีบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
86ครั้ง 01 ก.ค. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้-แพร่ฯ หนุนช่วยฝ่าวิกฤติ covid-19 ต่อเนื่อง กับโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เขตพื้นที่จังหวัดแพร่ – น่าน
76ครั้ง 01 ก.ค. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จาก ธนาคารกรุงไทย.100,000 บาท ช่วยต้านภัย Covid-19
99ครั้ง 30 มิ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ รับมอบอุปกรณ์ป้องกัน-กำจัดเชื้อไวรัส จากเอกชน ร่วม สู้ภัย Covid -19 พร้อมเดินหน้านโยบาย Green University
83ครั้ง 30 มิ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ เตรียมพร้อมมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหาร สาธารณสุข และสุขอมามัยในสถานการณ์ COVID-19
167ครั้ง 26 มิ.ย. 63,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดอบรมหลักสูตร "การเพาะเห็ดฟางในตระกร้าและกองเตี้ย"
138ครั้ง 26 มิ.ย. 63,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
92ครั้ง 25 มิ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2563 ทำนุบำรุงศาสนา-สืบสานประเพณี
172ครั้ง 25 มิ.ย. 63,00:00น.
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมก้าวใหม่ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน (หลักสูตรบุคลากรใหม่) รุ่นที่ 8
209ครั้ง 24 มิ.ย. 63,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี บริจาคมูลสุกร ของฟาร์มสุกร เพื่อนำไปทำปุ๋ยในการปลูกผักสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา
51ครั้ง 23 มิ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ เตรียมพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน รับสถานการณ์ Covid-19
229ครั้ง 22 มิ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมรับการประเมิน Green university ranking 2020
260ครั้ง 19 มิ.ย. 63,00:00น.
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าฝึกประสบการณ์ด้านงานฟาร์มปศุสัตว์
209ครั้ง 17 มิ.ย. 63,00:00น.
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ เยือน “บัวขาว Village” พร้อมพบปะ “บัวขาว บัญชาเมฆ” นศ.ป.โท ม.แม่โจ้ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกัน
282ครั้ง 17 มิ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จับมือ ธ.ก.ส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
242ครั้ง 12 มิ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการรับเข้านักศึกษาใหม่ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
695ครั้ง 08 มิ.ย. 63,00:00น.
อสมท. เข้าสัมภาษณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รื่อง โครงการช่วยเหลือ นศ.และ ผู้ปกครอง บริการสังคม ช่วง COVID19 ในปีการศึกษา 2563
218ครั้ง 08 มิ.ย. 63,00:00น.
86 ปีแม่โจ้ : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ
728ครั้ง 07 มิ.ย. 63,00:00น.
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโคมไฟระย้า เพื่อติดตั้งในศาลเจ้าแม่โจ้ ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
272ครั้ง 07 มิ.ย. 63,00:00น.
แม่โจ้-แพร่ฯ คืนความรู้งานวิจัยห่วงโซ่คุณค่าไม้สักสู่เมืองแพร่
183ครั้ง 05 มิ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนที่ 16
727ครั้ง 02 มิ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัด พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
275ครั้ง 02 มิ.ย. 63,00:00น.
กระทรวง อว. MOU ร่วม ม.แม่โจ้ จัดหลักสูตร Non degree พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/) เพื่อการมีงานทำและเตรียมพร้อมรองรับการทำงานหลังวิกฤต Covid-19
368ครั้ง 01 มิ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดทำผ้าปิดจมูกนาโน กันน้ำ-กันฝุ่น-กันเชื้อ ป้องกัน Covid-19 มอบให้จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานกลุ่มเสี่ยง 1,800 ชิ้น
223ครั้ง 29 พ.ค. 63,00:00น.
12345