ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้คว้าแชมป์ ขบวนโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 25
390ครั้ง 11 พ.ย. 62,00:00น.
คณะผู้บริหารแม่โจ้ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาและทีมงานจัดทำโคมยี่เป็งและรถกระทงใหญ่ 2562
174ครั้ง 08 พ.ย. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง "Sufficiency Economy Philosophy: Tools for Sustainable Rural Development"
142ครั้ง 06 พ.ย. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ถวายปัจจัยร่วมบูรณะพระธาตุเจดีย์-อุโบสถ
331ครั้ง 05 พ.ย. 62,00:00น.
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากร เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก
261ครั้ง 01 พ.ย. 62,00:00น.
ม.อุบลราชธานี ยกทีมผู้นำนักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กองพัฒนานักศึกษา ม.แม่โจ้
108ครั้ง 01 พ.ย. 62,00:00น.
ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 59 ปี
150ครั้ง 31 ต.ค. 62,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบทุนการศึกษาจาก ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
113ครั้ง 31 ต.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บีอินเนสตาร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด
163ครั้ง 31 ต.ค. 62,00:00น.
30 ตุลาคม งาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” ชาวแม่โจ้ ร่วมรำลึกชาตกาล 103 ปี อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ อย่างคับคั่ง
226ครั้ง 30 ต.ค. 62,00:00น.
อธิการบดี ม.แม่โจ้ ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะ โอกาสมามอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ
165ครั้ง 30 ต.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ แถลงข่าวศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ และโครงการเห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน
57ครั้ง 29 ต.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดประชุมเตรียมงานเกษตรแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ 1
315ครั้ง 29 ต.ค. 62,00:00น.
แม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า
98ครั้ง 28 ต.ค. 62,00:00น.
ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันออก จัดประชุมและงานเลี้ยงประจำปี 2562
79ครั้ง 28 ต.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมงาน ปั่น ปัน สุข "กระจาย เมล็ดพันธุ์ ความดี" จัดโดยศิษย์เก่าแม่โจ้และชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้
62ครั้ง 28 ต.ค. 62,00:00น.
โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อด้วยเชื้อโคเนื้อคัดเพศ
8ครั้ง 28 ต.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ต้อนรับหัวหน้าโครงการ Innovation hub เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมภายใต้นโยบาย Thailand 4.0
105ครั้ง 25 ต.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
159ครั้ง 23 ต.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และที่ว่าการอำเภอสันทราย
124ครั้ง 23 ต.ค. 62,00:00น.
โครงการยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ
6ครั้ง 23 ต.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ MOU กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
129ครั้ง 22 ต.ค. 62,00:00น.
ชมรมกอล์ฟแม่โจ้ จัดอบรมฝึกกอล์ฟมือใหม่เพื่อสร้างภาวะผู้นำและเครือข่าย
99ครั้ง 22 ต.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มสมรรถนะพัฒนาบุคลากร
166ครั้ง 21 ต.ค. 62,00:00น.
นิทรรศการผลงานภาพถ่าย DC Photo Exhibition 2019
130ครั้ง 19 ต.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ
347ครั้ง 18 ต.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ เพาะ “เห็ดเผาะ” ได้สำเร็จ สร้างป่า ลดเผา สร้างรายได้ สลายฝุ่น
429ครั้ง 18 ต.ค. 62,00:00น.
DC MJU RAY: ep Ctrl V
184ครั้ง 15 ต.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
381ครั้ง 15 ต.ค. 62,00:00น.
รับฟังการชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อการติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
116ครั้ง 15 ต.ค. 62,00:00น.
12345678