ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

สื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ จัดประชุม Networking Focus Group ระดมสมองทำแผนยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร (กลุ่ม1)
34ครั้ง 23 พ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมลงนามความร่วมมือ “ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย”
27ครั้ง 23 พ.ย. 63,00:00น.
ศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ บริการวิชาการ อาหาร สมุนไพร แพร่-น่าน
114ครั้ง 18 พ.ย. 63,00:00น.
ผอ.องค์การเพื่อการพัฒนาเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เยือน ศูนย์ศึกษานวัตกรรมสังคมและสันติภาพ ม.แม่โจ้
188ครั้ง 17 พ.ย. 63,00:00น.
คณะเทคโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
111ครั้ง 16 พ.ย. 63,00:00น.
นศ.คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2
161ครั้ง 13 พ.ย. 63,00:00น.
นายอลงกรณ์ พลบุตร ลงพื้นที่ประชุมหารือกับศูนย์ความเป็นเลิศ ม.แม่โจ้ ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรฯ
129ครั้ง 13 พ.ย. 63,00:00น.
สำนักงานมหาวิทยาลัย ม.แม่โจ้ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563
190ครั้ง 13 พ.ย. 63,00:00น.
ทีมงานจัดทำรถกระทงใหญ่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้มหาวิทยาลัย
177ครั้ง 11 พ.ย. 63,00:00น.
ว.บริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดเสวนาชำระประวัติศาสตร์มวยไทย พร้อมผลักดันให้เป็นมรดกโลก
172ครั้ง 11 พ.ย. 63,00:00น.
อาจารย์ ม.แม่โจ้ ค้นพบ ปลาค้างคาวชนิดใหม่ของโลก ดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนบนพื้นที่สูง
140ครั้ง 09 พ.ย. 63,00:00น.
คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมระดมความคิด นำองค์ความรู้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ สร้างผลิตภัณฑ์ทดแทน 3 สารเคมีต้องห้ามทางการเกษตร
276ครั้ง 05 พ.ย. 63,00:00น.
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสายพันธุ์ และผลิตภัณฑ์พืชกัญชงและกัญชา
235ครั้ง 05 พ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการกับ "เครือเจริญโภคภัณฑ์"
156ครั้ง 04 พ.ย. 63,00:00น.
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET
190ครั้ง 03 พ.ย. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ เตรียมพร้อมจัดทำงบประมาณประจำปี 2565 ผู้บริหารสำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่ร่วมให้คำแนะนำ
261ครั้ง 03 พ.ย. 63,00:00น.
“แม่โจ้ฟาร์มแฟมิลี่โบว์ 2563” ครบรอบ 25 ปี ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คึกคัก นักกีฬาร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม
178ครั้ง 31 ต.ค. 63,00:00น.
ชาวแม่โจ้ ร่วมงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” รำลึกชาตกาล 104 ปี อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ ท่ามกลางสายฝนอย่างคับคั่ง
312ครั้ง 30 ต.ค. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ จัดพิธีบวงสรวงประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
254ครั้ง 29 ต.ค. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ MOU กับ กรมประมง และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมสนับสนุนการศึกษาวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร
144ครั้ง 28 ต.ค. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ ต้อนรับขบวนเกียรติยศ“แม่โจ้สามัคคี ปั่นพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน” อัญเชิญประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
175ครั้ง 28 ต.ค. 63,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือกับ บริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด ทำความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์จากมูลช้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจร
160ครั้ง 27 ต.ค. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ เจ้าภาพจัดประชุม ทปอ. ครั้งที่ 4/2563 อธิการบดี จุฬาลงกรณ์ฯ ได้รับเลือกนั่งเก้าอี้ประธาน ทปอ.คนต่อไป
323ครั้ง 25 ต.ค. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ ต้อนรับ รัฐมนตรี สัมมนาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ จ.เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน เรื่อง “พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”
292ครั้ง 24 ต.ค. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
86ครั้ง 23 ต.ค. 63,00:00น.
ม.แม่โจ้ ลงนามความร่วมมือ กับ ม.พะเยา และ บ.อีเด็น อะกริเท็ค จก. ร่วมพัฒนาวิจัยนวัตกรรมเกษตรและสร้างเสริมทรัพยากรผลิตภัณฑ์เคลือบยืดอายุเชิงพาณิชย์
189ครั้ง 22 ต.ค. 63,00:00น.
ผู้แทน ม.แม่โจ้ ร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จย่า" ประจําปี 2563 "ตามรอยพระบารมี 19 ปี สมเด็จย่า"
233ครั้ง 21 ต.ค. 63,00:00น.
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดนิทรรศการร่วมสมัย (MJU RAY)
108ครั้ง 21 ต.ค. 63,00:00น.
คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563
148ครั้ง 19 ต.ค. 63,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัดสัมมนา "Link Local Love" เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ
70ครั้ง 19 ต.ค. 63,00:00น.
123456