ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ศูนย์กิจการนักศึกษา ม.แม่โจ้ ฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงและอพยพ
86ครั้ง 16 ส.ค. 62,00:00น.
โครงการเปิดโลกตะวันออก ประจำปี 2562
28ครั้ง 16 ส.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ลงนามความร่วมมือ กับ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ร่วมสนับสนุนทางวิชาการและงานวิจัย เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษา
180ครั้ง 15 ส.ค. 62,00:00น.
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
50ครั้ง 15 ส.ค. 62,00:00น.
คณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ จัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562
112ครั้ง 15 ส.ค. 62,00:00น.
Nueva ผู้แทน Vizcaya State University ฟิลิปปินส์ เยือน ม.แม่โจ้ หารือเตรียมสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
27ครั้ง 15 ส.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
113ครั้ง 13 ส.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
111ครั้ง 12 ส.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
84ครั้ง 12 ส.ค. 62,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
125ครั้ง 09 ส.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้เปิดบ้านต้อนรับชนเผ่าพื้นเมืองทั่วไทย “วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562”
237ครั้ง 08 ส.ค. 62,00:00น.
อพ.สธ.แม่โจ้ จัดกิจกรรมการคืนกล้วยไม้สู่ถิ่นธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากร
66ครั้ง 08 ส.ค. 62,00:00น.
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
91ครั้ง 07 ส.ค. 62,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัท ไทย ไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) จัดโครงการ Be the Next Gen of Aviation Industry 2019
153ครั้ง 07 ส.ค. 62,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดอบรมปลูกจิตสำนึก “รักษ์” พลังงานและสิ่งแวดล้อม
83ครั้ง 06 ส.ค. 62,00:00น.
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับ อพวช. จัดโครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 18 รอบคัดเลือก และการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศครั้งที่ 16 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือตอนบน
95ครั้ง 06 ส.ค. 62,00:00น.
การผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และการขอรับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โครงการผลักดันการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
75ครั้ง 06 ส.ค. 62,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562
78ครั้ง 05 ส.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
96ครั้ง 05 ส.ค. 62,00:00น.
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
94ครั้ง 04 ส.ค. 62,00:00น.
หลักสูตรพืชสวนรวมใจไหว้ครู ศิษย์เก่าร่วม inspire ศิษย์ปัจจุบัน “New Generation Make the Connection”
26ครั้ง 03 ส.ค. 62,00:00น.
บัวขาว บัญชาเมฆ เข้าพบรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมร่วมเปิด “กาดแม่โจ้วางใจ”
476ครั้ง 02 ส.ค. 62,00:00น.
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารดิจิทัล
171ครั้ง 02 ส.ค. 62,00:00น.
กิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสาฯ ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10
8ครั้ง 01 ส.ค. 62,00:00น.
สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food valley ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2560
155ครั้ง 31 ก.ค. 62,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรม “พัฒนาระบบงานบริหารจัดการด้านวันลาออนไลน์” ประจำปี 2562
55ครั้ง 31 ก.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
157ครั้ง 30 ก.ค. 62,00:00น.
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานีวิทยุ FM 104 MHz มณฑลกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน
187ครั้ง 30 ก.ค. 62,00:00น.
ม.แม่โจ้ ร่วมหารือเครือเบทาโกรพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic Area-based Community Development : HAB)
80ครั้ง 30 ก.ค. 62,00:00น.
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “การจัดการปศุสัตว์อย่างชาญฉลาด Smart Farm”
49ครั้ง 30 ก.ค. 62,00:00น.
123456