ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่
ถึง
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก
6 ครั้ง 15 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 11 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 64 ถึงเดือนกันยายน 65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ครั้ง 14 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ครั้ง 14 ตุลาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล
12 ครั้ง 11 ตุลาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น (ครั้งที่ 2)
8 ครั้ง 11 ตุลาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล
4 ครั้ง 11 ตุลาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของฉนวน
13 ครั้ง 11 ตุลาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมสภาวะในอาหารเหลว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ครั้ง 08 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างภายใต้สภาวะกรดและความร้อนสูง คลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion) พร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ครั้ง 07 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมฯ
38 ครั้ง 05 ตุลาคม 2564
ร่างประกาศประกวดซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ครั้ง 05 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการผสมและการแยกอนุภาคในระบบของไหล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
39 ครั้ง 30 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อชุดขัดผิวชิ้นงานความละเอียดสูงด้วยการสั่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
32 ครั้ง 30 กันยายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ครั้ง 29 กันยายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมชนิดละเอียด (Nanodrop) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ครั้ง 29 กันยายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าฉนวน (Four Point Probe) จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ครั้ง 29 กันยายน 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร
35 ครั้ง 28 กันยายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 11 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 64 ถึงเดือนกันยายน 65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ครั้ง 28 กันยายน 2564
ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 4 รายการ
23 ครั้ง 27 กันยายน 2564
ประกาศประกวดซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ครั้ง 22 กันยายน 2564
ประกาศประกวดซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างภายใต้สภาวะกรดและความร้อนสูง คลี่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion) พร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ครั้ง 22 กันยายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการผสมและการแยกอนุภาคในระบบของไหล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ครั้ง 20 กันยายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดขัดผิวชิ้นงานความละเอียดสูงด้วยการสั่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ครั้ง 20 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร
26 ครั้ง 20 กันยายน 2564
ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์
50 ครั้ง 15 กันยายน 2564
ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์
50 ครั้ง 14 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกลุ่มอาคารโรงอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 64 ถึงเดือนกันยายน 65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
39 ครั้ง 13 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรวมศูนย์สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนตุลาคม 64 ถึงเดือนกันยายน 65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
34 ครั้ง 13 กันยายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe Creative Cloud จำนวน 102 Licenses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
55 ครั้ง 09 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์)
42 ครั้ง 07 กันยายน 2564
123