ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการบริหารรงบประมาณการเบิกจ่ายของกองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
0ครั้ง 27 มิ.ย. 62,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9ครั้ง 20 มิ.ย. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
34ครั้ง 12 มิ.ย. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายของกองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
33ครั้ง 07 มิ.ย. 62,00:00น.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 343 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 3)
34ครั้ง 24 พ.ค. 62,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคาอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย(Solar Rooftop)ขนาด 300 กิโลวัตต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
76ครั้ง 17 พ.ค. 62,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีการขายทอดตลาด
82ครั้ง 16 พ.ค. 62,00:00น.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์รวมของมหาวิทยาลัย
62ครั้ง 14 พ.ค. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัย (ติดตั้งเซนเซอร์ก๊อกอ่างล้างหน้าและโถปัสสาวะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
44ครั้ง 13 พ.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัย(ติดตั้งเซนเซอร์ก๊อกอ่างล้างหน้าและโถปัสสาวะ)
102ครั้ง 26 เม.ย. 62,00:00น.
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัย
81ครั้ง 23 เม.ย. 62,00:00น.
ประกาศการจ้างควบคุมก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
351ครั้ง 22 มี.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชาการจำนวน 8 รายการ
164ครั้ง 08 มี.ค. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุคครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
183ครั้ง 28 ก.พ. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
170ครั้ง 07 ก.พ. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการจัดการศึกษาบนฐานปฏิบัติการทางดิจิทัล (Online Learning Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
180ครั้ง 01 ก.พ. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
744ครั้ง 31 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
183ครั้ง 25 ม.ค. 62,00:00น.
ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มอินทนิล
153ครั้ง 25 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
208ครั้ง 25 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างระบบพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ จำนวน 7 รายการ
164ครั้ง 16 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
95ครั้ง 15 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
130ครั้ง 04 ม.ค. 62,00:00น.
แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
106ครั้ง 02 ม.ค. 62,00:00น.