ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ลานประตูพระพิรุณ
1ครั้ง 18 ต.ค. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
0ครั้ง 18 ต.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ติดตั้งเซนเซอร์ก๊อกอ่างล้างหน้าและโถปัสสาวะ) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
0ครั้ง 18 ต.ค. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหัวโคมถนนแอลอีดี จำนวน 300 ชุด
3ครั้ง 17 ต.ค. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
1ครั้ง 17 ต.ค. 62,00:00น.
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูพระพิรุณ
2ครั้ง 16 ต.ค. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2563
321ครั้ง 11 ต.ค. 62,00:00น.
ประกาศเผยแพร่แบบรูปรายการติดตั้งโซล่าเซล
34ครั้ง 11 ต.ค. 62,00:00น.
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง
10ครั้ง 08 ต.ค. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบ MJU MOOC PLATFORM
11ครั้ง 08 ต.ค. 62,00:00น.
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร (ครั้งที่ 2)
4ครั้ง 07 ต.ค. 62,00:00น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
18ครั้ง 04 ต.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังต่างๆภายในมหาวิทยาลัย (Solar Rooftop) ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
61ครั้ง 04 ต.ค. 62,00:00น.
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย
12ครั้ง 03 ต.ค. 62,00:00น.
คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
34ครั้ง 01 ต.ค. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
16ครั้ง 23 ก.ย. 62,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19ครั้ง 23 ก.ย. 62,00:00น.
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
30ครั้ง 19 ก.ย. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2)
41ครั้ง 18 ก.ย. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ปี 2563 (12 เดือน)
31ครั้ง 18 ก.ย. 62,00:00น.
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
23ครั้ง 16 ก.ย. 62,00:00น.
จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2563
52ครั้ง 10 ก.ย. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ MJU MOOC PLATFORM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
89ครั้ง 04 ก.ย. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
50ครั้ง 03 ก.ย. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัสดุและเครื่องการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
51ครั้ง 30 ส.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย
45ครั้ง 30 ส.ค. 62,00:00น.
ปรับปรุงร่างTOR จ้างเหมาพัฒนาระบบ MJU MOOC Platform
72ครั้ง 29 ส.ค. 62,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสุขาเดิมฯ (ครั้งที่ 1)
4ครั้ง 29 ส.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
61ครั้ง 28 ส.ค. 62,00:00น.
งานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
33ครั้ง 27 ส.ค. 62,00:00น.
123