ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำเข้าสู่ระบบ MJU MOOC จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18ครั้ง 29 ก.ค. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานและบอกรักเป็นสมาชิกในการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์สำหรับมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5ครั้ง 29 ก.ค. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10ครั้ง 24 ก.ค. 63,00:00น.
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร
14ครั้ง 23 ก.ค. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้) จำนวน 6 รายการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20ครั้ง 22 ก.ค. 63,00:00น.
ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีงบประมาณปี 2564 (ครั้งที่ 2)
24ครั้ง 22 ก.ค. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานและบอกรับเป็นสมาชิกในการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์สำหรับมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ครั้ง 16 ก.ค. 63,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประกวดราคาจ้างเหมาจัดฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
10ครั้ง 15 ก.ค. 63,00:00น.
TOR ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สำหรับสถาบันการศึกษา
17ครั้ง 13 ก.ค. 63,00:00น.
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
47ครั้ง 10 ก.ค. 63,00:00น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)
26ครั้ง 03 ก.ค. 63,00:00น.
สำนักหอสมุด ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้)
36ครั้ง 24 มิ.ย. 63,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564
46ครั้ง 19 มิ.ย. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อนำเข้าสู่ระบบ MJU MOOC
53ครั้ง 09 มิ.ย. 63,00:00น.
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้างผู้สอบบัญชี ปี 2564
25ครั้ง 08 มิ.ย. 63,00:00น.
สำนักหอสมุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ
35ครั้ง 02 มิ.ย. 63,00:00น.
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบ MJU MOOC
35ครั้ง 02 มิ.ย. 63,00:00น.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้)
30ครั้ง 25 พ.ค. 63,00:00น.
สำนักหอสมุด ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
23ครั้ง 22 พ.ค. 63,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมตัดต่อวีดีโอ
51ครั้ง 20 พ.ค. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
41ครั้ง 19 พ.ค. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ชั้น 3,4
81ครั้ง 30 เม.ย. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 98 ชุด
43ครั้ง 24 เม.ย. 63,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
53ครั้ง 23 เม.ย. 63,00:00น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้อบฆ่าเชื้อ
30ครั้ง 23 เม.ย. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืช EVAP ขนาด 19.20x24 m จำนวน 2 หลัง คณะผลิตกรรมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
95ครั้ง 17 เม.ย. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ชั้น 3,4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
54ครั้ง 14 เม.ย. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 98 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31ครั้ง 14 เม.ย. 63,00:00น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวิดิโอไมโครสโคปในระบบดิจิตอลพร้อมชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผลสำหรับตรวจสอบ วิเคราะห์ บันทึกภาพและวัดขนาด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
33ครั้ง 13 เม.ย. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2563)
25ครั้ง 13 เม.ย. 63,00:00น.
123