ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกาศการจ้างควบคุมก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
13ครั้ง 18 มี.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชาการจำนวน 8 รายการ
39ครั้ง 08 มี.ค. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุคครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
64ครั้ง 28 ก.พ. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
95ครั้ง 07 ก.พ. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการจัดการศึกษาบนฐานปฏิบัติการทางดิจิทัล (Online Learning Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
99ครั้ง 01 ก.พ. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
328ครั้ง 31 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
134ครั้ง 25 ม.ค. 62,00:00น.
ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มอินทนิล
104ครั้ง 25 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
129ครั้ง 25 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างระบบพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ จำนวน 7 รายการ
88ครั้ง 16 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
57ครั้ง 15 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
90ครั้ง 04 ม.ค. 62,00:00น.
แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
73ครั้ง 02 ม.ค. 62,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
108ครั้ง 24 ธ.ค. 61,00:00น.
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีการขายทอดตลาด
222ครั้ง 14 ธ.ค. 61,00:00น.
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมา กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่เกื้อกูลการพัฒนานวัตกรรมการบริการ (ServiceInnovationCapability)
107ครั้ง 15 พ.ย. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
213ครั้ง 02 พ.ย. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมสำนักหอสมุด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
173ครั้ง 29 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
150ครั้ง 26 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้งโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV ) ครั้งที่ 2
198ครั้ง 24 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ (ประจำเดือนพ.ย. 61-ก.ย.62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
130ครั้ง 16 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
106ครั้ง 11 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักหอสมุด อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 1 งาน
85ครั้ง 11 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสวนสุขภาพ 85 ปี แม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
143ครั้ง 09 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบและขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
94ครั้ง 05 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาคลุมสำนักหอสมุด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
84ครั้ง 03 ต.ค. 61,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 51 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
84ครั้ง 02 ต.ค. 61,00:00น.
แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
107ครั้ง 01 ต.ค. 61,00:00น.
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง
115ครั้ง 01 ต.ค. 61,00:00น.
แผนการจัดจ้างเหมาออกแบบปฏิทิน ไดอารี่และ สคส.ปี2562
118ครั้ง 01 ต.ค. 61,00:00น.
12