ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6ครั้ง 20 ก.พ. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6ครั้ง 20 ก.พ. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์และทดสอบทางสิ่งทอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7ครั้ง 19 ก.พ. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง-แมสสเปคโตรมิเตอร์ (LCMS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
12ครั้ง 18 ก.พ. 63,00:00น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7ครั้ง 18 ก.พ. 63,00:00น.
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 1,188,700.00 บาท(ครั้งที่ 2)
7ครั้ง 17 ก.พ. 63,00:00น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( 2 ฉบับ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7ครั้ง 17 ก.พ. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 2 รายการ
36ครั้ง 13 ก.พ. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
20ครั้ง 12 ก.พ. 63,00:00น.
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (จำนวน 1 กุล่ม)
33ครั้ง 11 ก.พ. 63,00:00น.
คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
32ครั้ง 07 ก.พ. 63,00:00น.
คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
27ครั้ง 07 ก.พ. 63,00:00น.
คณะวิทยาศาสตร์ ขอประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
29ครั้ง 07 ก.พ. 63,00:00น.
ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28ครั้ง 07 ก.พ. 63,00:00น.
ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อซื้อชุดวิเคราะห์และทดสอบทางสิ่งทอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14ครั้ง 07 ก.พ. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
15ครั้ง 07 ก.พ. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น จำนวน 1 เครื่อง
9ครั้ง 07 ก.พ. 63,00:00น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
14ครั้ง 07 ก.พ. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (เครื่องวัดการดูดกลืนแสง, เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ, เครื่องวัดความหนืด, เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ)
10ครั้ง 07 ก.พ. 63,00:00น.
คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)
39ครั้ง 05 ก.พ. 63,00:00น.
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
21ครั้ง 05 ก.พ. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19ครั้ง 05 ก.พ. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19ครั้ง 05 ก.พ. 63,00:00น.
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
58ครั้ง 31 ม.ค. 63,00:00น.
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17ครั้ง 31 ม.ค. 63,00:00น.
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8ครั้ง 31 ม.ค. 63,00:00น.
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10ครั้ง 31 ม.ค. 63,00:00น.
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
38ครั้ง 31 ม.ค. 63,00:00น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง-แมสสเปคโตรมิเตอร์ (LCMS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28ครั้ง 30 ม.ค. 63,00:00น.
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11ครั้ง 30 ม.ค. 63,00:00น.
1234