โดยในงาน มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 11 คนจาก 4 มหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้ เรายังได้รับเกียรติการกรรมการทั้งหมดจาก 4 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ไทย อังกฤษ และเกาหลีใต้

ผู้ชนะการประกวดได้แก่: รางวัลที่ 1 นายทิชานนท์ กันยาประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, รางวัลที่ 2 นางสาวธันยาพร จิตไมตรีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, รางวัลที่ 3 นางสาววิภารดี วงษ์แปง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นายณัฐชนน เซ็งปี, นางสาวลลิตพรรณ สอนทรง และนางสาววราลี ทองใส มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าประกวดทุกคน'>
ม.แม่โจ้ ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ MJU Liberal Arts English Speech Contest 2023 ภายใต้หัวข้อ 'Self-Improvement and Empowerment.'
วันที่ 06/02/2566    533 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ MJU Liberal Arts English Speech Contest 2023 ภายใต้หัวข้อ 'Self-Improvement and Empowerment.'

โดยในงาน มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 11 คนจาก 4 มหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้ เรายังได้รับเกียรติการกรรมการทั้งหมดจาก 4 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ไทย อังกฤษ และเกาหลีใต้

ผู้ชนะการประกวดได้แก่: รางวัลที่ 1 นายทิชานนท์ กันยาประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, รางวัลที่ 2 นางสาวธันยาพร จิตไมตรีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, รางวัลที่ 3 นางสาววิภารดี วงษ์แปง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นายณัฐชนน เซ็งปี, นางสาวลลิตพรรณ สอนทรง และนางสาววราลี ทองใส มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าประกวดทุกคน