คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 048 (ตามแนวทางบริหารคนดี-คนเก่ง)
วันที่ 22/07/2565    สิ้นสุด 31/08/2565 97 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 048 สังกัดงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาตร์และเทคโนโลยี(ตามแนวทางบริหารคนดี-คนเก่ง)

เอกสารประกอบ