ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
วันที่ 17/05/2565    สิ้นสุด 20/06/2565 55 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ จำนวน 6 ชุด