ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
วันที่ 18/06/2564    117 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    น.ส.พอหทัย ตนะกุล

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับกลุ่มศึกษาดูงานจากวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ในเรื่องการปลูกพืชกัญชง เพื่อเป็นพืชเศษฐกิจในการดำเนินการส่งเสริมอาชีพสำหรับวิสาหกิจชุมชนในตำบลสันนาเม็ง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้