ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ข่าว 06/04/2564    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07/04/2564
เปิดอ่าน: 62 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหารจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นำโดย อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์ เลิศธนาสาร คณบดี, รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี และนายสรุพล บุญยืน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเข้าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้น ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง