ม.แม่โจ้ เตรียมพร้อมมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหาร สาธารณสุข และสุขอมามัยในสถานการณ์ COVID-19
วันที่ข่าว 26/06/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/06/2563
เปิดอ่าน: 167 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ งานบริการและสวัสดิการ งานอนามัยและพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นางนิตยาภา นันทขว้าง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากโรงพยาบาลสันทราย ในโอกาสเข้าตรวจพื้นที่และให้คำปรึกษาการวางมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ในพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมความพร้อมการให้บริการจำหน่ายอาหารแก่นักศึกษา บุคลากร ให้ได้ตามมาตรฐานของสถานประกอบการด้านอาหาร ด้านสาธารณสุข และสุขอมามัยในสถานการณ์ COVID-19 โดยกำหนดให้มีมีช่องทางเข้า-ออกที่ชัดเจน มีการลงทะเบียนผ่าน APP ไทยชนะ การให้บริการเจลล้างมือ การจัดโต๊ะ- เก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารภายในโรงอาหารเทิดกสิกร 1 โต๊ะต่อ2 คน ให้แต่ละโต๊ะมีการเว้นระยะห่าง กำหนดจุดสำหรับยืนสั่งอาหารระยะห่าง 1-2 เมตร อย่างชัดเจน ที่สำคัญมีผู้ประกอบการ ต้องมีการคัดกรอง ทุกครั้งก่อนเข้าไปประกอบอาหารทุกครั้ง เพื่อร่วมช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษา บุคลากรและ ผู้ใช้บริการทุกคน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง