สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ข่าว 15/01/2557    
นายคธาวุฒิ ทิพจร
ประเภท ข่าวสารประชาสัมพันธ์     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/01/2557
เปิดอ่าน: 1,188 ครั้ง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี(กรรมการ)ชั้น5

ผู้บริหารและคณะฯ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานด้านจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร รองประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ และรองศาสตราจารย์อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวินิช แคมป์ และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี2 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง