คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและบรรยายองค์ความรู้ทางด้านการประมง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ข่าว 03/12/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03/12/2562
เปิดอ่าน: 87 ครั้ง

 

วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ คณะบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและบรรยายองค์ความรู้ทางด้านการประมง และร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ ภาคเหนือ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมกันนี้คณะยังมอบตำราทางวิชาการของคณาจารย์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ให้ทางวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ ภาคเหนือ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง