นักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
วันที่ข่าว 27/11/2562    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2562
เปิดอ่าน: 182 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากเวทีประกวดคลิปวิดีโอ "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 5 โดยหอศิลป์พุทธะ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลงานเรื่อง วัดท่าตอนพระอารามหลวง สร้างสรรค์ผลงานโดย นายมิ่งศิษย์ เชี่ยวพานิช นางสาวอรพรรณ นาคล้วนและนายวีรภัทร ยาตรา

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง