ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
วันที่ข่าว 14/11/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/11/2562
เปิดอ่าน: 211 ครั้ง

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งในภาคการศึกษานี้เปิดสอนจำนวน 15 หลักสูตร โดยมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา แนวปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด”, “เรียนอย่างไรให้จบไวและได้ทุน” รวมถึงการแนะนำ “วิธีการใช้งานระบบ MJU E-Graduate” ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนจะแยกย้ายเข้าปฐมนิเทศตามสาขาวิชาในช่วงบ่ายต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง