คณะผู้บริหารแม่โจ้ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาและทีมงานจัดทำโคมยี่เป็งและรถกระทงใหญ่ 2562
วันที่ข่าว 08/11/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/11/2562
เปิดอ่าน: 241 ครั้ง

 

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษาและทีมงานจัดทำรถกระทงใหญ่ และโคมยี่เป็ง เพื่อเตรียมส่งเข้าร่วมงาน “เทศกาลโคมยี่เป็ง เชียงใหม่ ครั้งที่ 25” และ “งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562” ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป

ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและให้กำลังใจนักศึกษาและทีมงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ร่วมพลังสามัคคีสร้างสรรค์ผลงานสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง งาน “เทศกาลโคมยี่เป็ง เชียงใหม่ ครั้งที่ 25” ลำดับขบวนที่ 3 ณ ประตูท่าแพ-ไนซ์บาซาร์ จ.เชียงใหม่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ชมขบวนแห่รถกระทงใหญ่ “งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562” ลำดับขบวนที่ 6 ณ ประตูท่าแพ – เทศบาลนครเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง