ม.แม่โจ้ จัดฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง "Sufficiency Economy Philosophy: Tools for Sustainable Rural Development"
วันที่ข่าว 06/11/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06/11/2562
เปิดอ่าน: 199 ครั้ง

 

รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง "Sufficiency Economy Philosophy: Tools for Sustainable Rural Development" ให้กับเจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

On October 30th, 2019, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, Acting President of Maejo University warmly welcomed the participants for the international training course on "Sufficiency Economy Philosophy: Tools for Sustainable Rural Development" 2019. The delegation (9 persons) comes from four (4) countries: Cambodia, LAO PDR, Myanmar and Vietnam. This training course is supported by Thailand International Cooperation Agency, Ministry of Foreign Affairs. The training program is held at Maejo University Chiang Mai during October 29th - November 21st, 2019.

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง