ม.อุบลราชธานี ยกทีมผู้นำนักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กองพัฒนานักศึกษา ม.แม่โจ้
วันที่ข่าว 01/11/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 01/11/2562
เปิดอ่าน: 109 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ อาจารย์จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะ ในโอกาสนำคณะผู้นำนักศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานองค์การนักศึกษา การจัดกิจกรรมองค์การนักศึกษาระหว่างสถาบัน ซึ่งก่อให้เกิดทักษะกระบวนการในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ นำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง