ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสุขาเดิมเปลี่ยนเป็นสุขาคัดแยกปัสสาวะมนุษย์พร้อมระบบการให้น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ข่าว 01/11/2562     สิ้นสุด 13/11/2562
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 01/11/2562
เปิดอ่าน: 33 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสุขาเดิมเปลี่ยนเป็นสุขาคัดแยกปัสสาวะมนุษย์พร้อมระบบการให้น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง