ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากร เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก
วันที่ข่าว 01/11/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 01/11/2562
เปิดอ่าน: 317 ครั้ง

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคาร “วิทย์ประภา” โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ, ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม, นายครรชิต ชมภูพันธ์ และนายกิตติพงษ์ ทิพยะ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ พร้อมเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ในฐานะผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง