ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 59 ปี
วันที่ข่าว 31/10/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/10/2562
เปิดอ่าน: 151 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 นางสาวกนกวรรณ แซ่หล่อ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 59 ปี โดยมี นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้การต้อนรับ ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

สำหรับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ ให้กับพี่น้องประชาชน ภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถาบันต่างๆในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด โดยยึดหลัก "รุก รับ ปรับทุกด้าน บริการประชาชน" 

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง