ม.แม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ข่าว 18/10/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/10/2562
เปิดอ่าน: 348 ครั้ง

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุรอรรถ ศุภจตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสให้คำแนะนำทุน open innovation สำหรับผู้ประกอบการ และทุน Stratup สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับท่านที่สนใจ เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 1 ตึก 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 06 1205 1306 (ดร.ธีระวัฒน์ รัตนพจน์)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง