ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม ซ้อมแผนอัคคีภัยแก่บุคลากร เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
วันที่ข่าว 20/09/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/09/2562
เปิดอ่าน: 162 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย) ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ของอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมที่ดี ช่วยให้การวางแผนการจัดการสาธารณภัยได้อย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ อาคารอำนวย ยศสุข และอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง