มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงาน The Second Belt and Road Forum on Tropical Agricultural Science and Technology Cooperation
วันที่ข่าว 19/09/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/09/2562
เปิดอ่าน: 107 ครั้ง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน The Second Belt and Road Forum on Tropical Agricultural Science and Technology Cooperation ในฐานะผู้แทนจากประเทศไทย โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 350 คน จาก 32 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น (tropical countries) ตามแนวของเส้นทางสายไหม (the Belt and Road) เพื่อการร่วมกันพัฒนาด้านการเกษตร วิทยาลัย และนวัตกรรม โดยอาศัยทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นตามเส้นทางสายไหม และการสนับสนุนจากนานาประเทศทั่วโลก

Associate Professor Dr. Weerapon Thongma , Acting President of Maejo University as a representative of the delegation from Thailand, delivered the welcome and inspiration remarks in the Opening Ceremony of The Second Belt and Road Forum on Tropical Agricultural Scienceand Technology Cooperation. There are over 350 participants from 32 countries around the world to attend in this forum. This is very good opportunity for our countries in order to strengthen the scientific and technological cooperation and exchange among the tropical countries along the Belt and Road, to mutually build tropical agricultural scientific community and innovation community with the purpose of achieving equality and opening up, mutual learning and trust, and win-win development. The talents and science and technology support could be provided for the tropical countries along the belt and road initiative.
September 11,2019

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง