ทีมงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
วันที่ข่าว 17/09/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/09/2562
เปิดอ่าน: 67 ครั้ง

 

วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเลี้ยงโคเนื้อ การผลิตโคขุนเพื่อสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตเทศบาลตำบลขี้เหล็ก โดยมี ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง และ ดร.จุฬากร ปานะถึก พร้อมทีมงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโคเนื้อ-โคขุน การจัดการด้านอาหารสำหรับโคเนื้อ และการแนะนำพืชอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการทำฟางหมักยูเรีย การทำหญ้าหมักอย่างง่าย และการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลโดยใช้ท่อนพันธุ์ เพื่อพัฒนาผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตเทศบาลตำบลขี้เหล็ก ให้มีการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้น ณ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง