คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่วางแผนการจัดการโรงเรือน และให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพระราชทานฯ
วันที่ข่าว 17/09/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/09/2562
เปิดอ่าน: 69 ครั้ง

 

ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ลงพื้นที่วางแผนการจัดการโรงเรือน ติดตามผลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ไก่กระดูกดำ และเป็ดไข่พระราชทาน พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เรื่อง “วิธีการเลี้ยงไก่และเป็ด” ให้กับเกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ณ บ้านกันโจรง ต.กระหาด อ.จอมพระ, บ้านขอนแก่น ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ, บ้านเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ และบ้านเสม็จ ต.เสม็จ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2562

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง