ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ประชุมแถลงปิดงบประมาณประจำปีกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ข่าว 16/09/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/09/2562
เปิดอ่าน: 234 ครั้ง

 

วันที่ 16 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมแถลงปิดงบประมาณประจำปีกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวเพียงพร กาวิโรจน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และคณะทำงาน ซึ่งเป็นการปิดตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนอ.5 เดิม) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง