มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก ห้องอาหารเรือนไทยพลับพลา
วันที่ข่าว 10/07/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/07/2562
เปิดอ่าน: 229 ครั้ง

 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก ห้องอาหารเรือนไทยพลับพลาโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีแม่โจ้ และนายพิพัฒน์พล พิบูลนันท์ ผู้จัดการทั่วไปคุ้มขันโตกและศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ทั้งการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการร่วมกันเพื่อยกระดับการบริการ โดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย สู่การแข่งขันใหม่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภายในภูมิภาค และสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของโลก ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง