ม.แม่โจ้ ปลูกจิตสำนึก สร้างจิตอาสาพานักศึกษาใหม่ออกพัฒนาสิ่งแวดล้อม
วันที่ข่าว 26/06/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/06/2562
เปิดอ่าน: 268 ครั้ง

 

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรม “แม่โจ้ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา และสร้างสำนึกดีต่อชุมชนและสังคม

ในเวลา 07.30 น. ณ หอพักมหาวิทยาลัย อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “แม่โจ้ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม” โดยจะแบ่งนักศึกษาน้องใหม่ จำนวนกว่า 3,000 คน เป็นกลุ่มๆ เพื่อแยกย้ายกันออกพัฒนาตามจุดต่างๆ ทั้งภายใน มหาวิทยาลัย และภายนอกในพื้นที่ต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ขุดลอกคลองเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ และเทศบาลหนองหาร ทำความสะอาดพื้นที่ที่ว่าการอำเภอสันทราย และเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ทำฝายกั้นน้ำ พื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

เวลา 9.00 น ณ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รับเกียรติจาก พ.อ. อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.33, พ.อ. บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ปฏิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.), พ.ต.อ.ณฐภณ แก้วกำเนิด ผกก.สภ.แม่โจ้, สว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้เข้าร่วมงาน พิธีกล่าวปฏิญาณ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จากนั้น นักศึกษาน้องใหม่ พร้อมด้วยจิตอาสามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนประมาณ 700 คน จะกระจายเข้าพัฒนาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ และใกล้เคียง ทั้งนี้ การทำกิจกรรมของนักศึกษา จะมีนักศึกษารุ่นพี่ รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรคอยกำกับดูแล อำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมที่สร้างความอดทน สู้งาน ให้กับนักศึกษา

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง