มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
วันที่ข่าว 08/06/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/06/2562
เปิดอ่าน: 251 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ท่าน ผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ท่าน และผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทย ต่อไป ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง