พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันที่ 2)
วันที่ข่าว 08/06/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/06/2562
เปิดอ่าน: 301 ครั้ง

 

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ จำนวน 1,904 ราย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง