ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายของกองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ข่าว 07/06/2562     สิ้นสุด 14/06/2562
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07/06/2562
เปิดอ่าน: 34 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายของกองคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง