ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคาอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย(Solar Rooftop)ขนาด 300 กิโลวัตต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ข่าว 17/05/2562     สิ้นสุด 27/05/2562
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/05/2562
เปิดอ่าน: 76 ครั้ง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หลังคาอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย(Solar Rooftop)ขนาด 300 กิโลวัตต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง