ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ข่าว 12/05/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/05/2562
เปิดอ่าน: 273 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานสภาพนักงานฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำบทบาทหน้าที่สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ผู้เข้าร่วม จากนั้น รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีแม่โจ้ กล่าวแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกล่าวถึงนโยบาย และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคต โดยเปิดรับฟังประเด็นต่างๆ ที่บุคลากรต้องการให้พัฒนาและสนับสนุน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง