มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ข่าว 08/05/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/05/2562
เปิดอ่าน: 377 ครั้ง

 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีแม่โจ้ นำผู้บริหารลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นร่วมกันกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดี ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง