คณาจารย์และนักศึกษา ม.แม่โจ้ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการไทย - ลาว ครั้งที่ 1
วันที่ข่าว 08/05/2562    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/05/2562
เปิดอ่าน: 314 ครั้ง

 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการไทย - ลาว ครั้งที่ 1 ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง