ม.แม่โจ้ ส่งมอบจักรยานแก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน พร้อมมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
วันที่ข่าว 24/04/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/04/2562
เปิดอ่าน: 408 ครั้ง

 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมส่งมอบจักรยานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีแม่โจ้ เป็นประธานพิธี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันในการเดินทาง และการขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้ารับมอบจักรยาน ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง